- 2 oppdateringer per år
- Support over mail
- 6 oppdateringer per år
- Support over mail
- Ubegrensede oppdateringer per år
- Support over telefon


En oppdatering innebærer oppdatering av all ønskelig tekst og bilder på hele hjemmesiden. Dette er i mange tilfeller noe en bedrift klarer selv ved hjelp av en publiseringsløsning, men har ikke bedriften kunnskap, tid eller ressurser til å utføre denne oppdateringen selv anbefaler vi sterkt bedrifter om å ta med en oppdateringsavtale. Alt man da trenger å gjøre er å sende en mail med alle korrigeringer som skal bli gjort til oss, og disse vil bli utført så fort vi kan.

I alle oppdateringspakkene følger det i tillegg med gratis support, der man kan spørre om alt som har med hjemmesidene sine å gjøre.

< Tilbake